loader

Zadania i informatyzacja usług świadczonych przez gminy

Gmina to najczęściej pierwsza z jednostek samorządu terytorialnego, z jaką styka się mieszkaniec i potencjalny petent. Każdemu z pewnością chociaż raz zdarzyło się lub zdarzy załatwiać formalności w urzędzie gminy. Największą przeszkodą ku temu bywają ograniczone godziny pracy urzędów i brak kasy, co uniemożliwia natychmiastowe uregulowanie płatności. Aby ułatwić kontakt z gminą mieszkańcom, urzędy wychodzą im naprzeciw i oferują możliwość rozwiązania części spraw zdalnie. To bardzo duże ułatwienie szczególnie dla osób, które pracują poza swoją miejscowością i trudno by im było wrócić na czas, by dopilnować swoich spraw. To również ogromne ułatwienie dla lokalnych urzędników, którzy dzięki systemowi mają klarowną możliwość wydawania decyzji.

Zadania informatyzacji usług:

  • zwiększenie zadowolenia mieszkańców z jakości usług publicznych,
  • poszerzanie świadomości petentów na temat możliwości skorzystania z rozwiązań w trybie online,
  • klarowne zasady działalności systemów informatycznych i zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych i dokumentów,
  • zwalczanie tzw. podziału cyfrowego i przełamywanie barier technologicznych,
  • większa efektywność sektora publicznego, optymalizacja procesu wydawania decyzji i rozpatrywania wniosków.
  • płynna współpraca pomiędzy urzędami, obywatelami, przedsiębiorcami i innymi instytucjami na różnych szczeblach administracji publicznej.

Jakie sprawy można załatwić zdalnie w polskich gminach?

Oczywiście stopień wdrażania informatyzacji usług w poszczególnych gminach zdecydowanie się od siebie różni, to prognozy wykazują, że coraz więcej nawet niewielkich wiejskich gmin jest zainteresowana korzystaniem z nowoczesnej infrastruktury. Obecnie przyjmuje się, że mieszkaniec gminy w Polsce jest w stanie załatwić średnio 25% lokalnych spraw drogą internetową. Samorządy ciągle jednak dążą do poprawy tego wskaźnika. Niezbędna jest w tym celu edukacja urzędników, rozszerzanie infrastruktury, wdrażanie najnowszego oprogramowania oraz edukacja mieszkańców dotycząca wygodnych rozwiązań elektronicznych. Korzyści są zdecydowanie obopólne, zarówno dla urzędów, jak i petentów – to przede wszystkim oszczędność czasu i kosztów, gdyż urzędnik dostaje gotowy, właściwie wypełniony formularz, a petent nie musi poświęcać czasu na dotarcie do gminy. Cały elektroniczny obieg informacji wyklucza konieczność wysyłania listów drogą pocztową czy wykonywanie rozmów telefonicznych. Co możemy załatwić zdalnie w gminie? Sprawy te można podzielić na kilka kategorii, najważniejsze z nich to: sprawy związane z nieruchomościami od osób fizycznych i prawnych, uregulowanie podatków rolnych, leśnych i od środków transportu dla osób fizycznych i prawnych, ustalenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i wiele innych. Możliwości mieszkańców zależą od stopnia zaawansowania gminy w zakresie wprowadzenia usług e-administracji.

Zobacz

Pierwszy krok w podjęciu decyzji, którą tablicę magnetyczną wybrać, jest samo określenie funkcji, do której będzie wykorzystywana. Aby dobrać jeszcze lepiej tablicę do swoich własnych potrzeb, warto zrobić pewnego rodzaju rozeznanie o wariantach dostępnych. W dzisiejszych czasach jest ich cała masa. Jaką magnetyczną tablicę wybrać, aby nie oszaleć w ilości modeli...

Płytki wielkoformatowe już od dawna są czymś więcej niż tylko znakomitym tłem dla różnorodnych aranżacji. Ich atutem jest również to, że są w stanie podkreślić nowoczesny charakter przestrzeni wokół siebie. Ich jednolita powierzchnia skutecznie jest przy tym w stanie imitować metal, kamień oraz drewno. Wszystko to sprawia, że mamy do czynienia z płytkami, które...

Biuro jest żywym mechanizmem, które potrzebuje stale artykułów biurowych w postaci papieru do drukarki, naklejek, wszelkiego rodzaju długopisów, zszywaczy oraz folderów. Bez papierniczych materiałów trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie normalne każdego biura. Każda firma swoim pracownikom zapewnia niezbędne rzeczy do pracy. Mowa tutaj o papierze do drukarek, teczkach...